PROJEKT: UCZCIWOŚĆ

GŁĘBOKO WIERZYMY, ŻE UCZCIWOŚĆ, UPRZEJMOŚĆ I SZACUNEK SĄ KLUCZOWYMI CZYNNIKAMI W KAŻDEJ DECYZJI, KTÓRĄ PODEJMUJEMY - ODNOŚNIE KLIENTÓW, KOLEGÓW W PRACY, ORAZ PRACOWNIKÓW NASZYCH FABRYK.

THE HONESTY PROJECT (POL. PROJEKT: UCZCIWOŚĆ) SKUPIA SIĘ NA TWORZENIU FANTASTYCZNYCH PRODUKTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEMYŚLANIE ZAPROJEKTOWANE DO SPROSTANIA WYZWANIOM, KTÓRE STAWIA PRZED NAMI PRZYRODA, A PRZY TYM MAMY NADZIEJĘ, ŻE NASZE DZIAŁANIA POPRAWIĄ ŻYCIA TYCH, NA KTÓRYCH NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO MA WPŁYW. NIE JESTEŚMY JESZCZE IDEALNI, LECZ DĄŻYMY DO ODDANIA SIĘ UCZCIWOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI WE WSZYSTKIM, CO ROBIMY, NA KAŻDYM KROKU NASZEJ DROGI.

PROJEKT: UCZCIWOŚĆ ROZRÓŻNIA DWA STRATEGICZNE PODEJŚCIA, BY SPROSTAĆ WYZWANIOM, KTÓRYM STAWIAMY CZOŁA PODCZAS DĄŻENIA DO NASZYCH AMBITNYCH PLANÓW:

1. PODCHODZIMY DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW DOTYKAJĄCYCH NASZYCH LUDZI I DOTYCZĄCYCH NASZYCH PRODUKTÓW W SPOSÓB HOLISTYCZNY.

2. PIELĘGNUJEMY STOSUNKI ZAWARTE Z ORGANAMI WŁADZY, BY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZACHOWUJEMY CIĄGŁOŚĆ W MIERZENIU I DEFINIOWANIU NASZEJ POLITYKI WZGLĘDEM NORM PRZEMYSŁOWYCH.

ODPOWIEDZIALNE ŹRÓDŁA

Od wielu lat jest to priorytetem naszej firmy, by upewnić się, że robotnicy w naszych stowarzyszonych fabrykach są traktowani sprawiedliwie i pracują w dogodnych warunkach. Od 2012 roku Grupa Regatta jest członkiem Inicjatywy dla Etycznego Handlu (ang. Ethical Trading Initiative, ETI), do której dołączyliśmy jako członek-założyciel. Wszystkie spółki członkowskie ETI wyraziły zgodę na przyjęcie Podstawowego Kodeksu ETI dotyczącego stosunków pracy, który jest oparty na normach Międzynarodowej Organizacji Pracy (ang. International Labour Organization, ILO).

W maju 2017 roku zostaliśmy odznaczeni przez ETI tytułem “Achiever”. To odzwierciedla wspaniałą pracę, jaką wykonujemy w naszych fabrykach. Podstawowy Kodeks ETI zapewnia minimum standardów, do jakich musimy się stosować w naszych fabrykach. Tytuł “Achiever” oznacza, że zdecydowanie przewyższamy te standardy.

Jako członek ETI aktywnie wysłuchujemy doświadczeń, uczestniczymy w grupach pracowniczych, regularnie oceniamy, czy nasze fabryki spełniają normy oraz wprowadzamy innowacje w całym łańcuchu dostaw, by wprowadzić dobre, etyczne praktyki. Jesteśmy dumni z tego, że założyliśmy komitety pracownicze w kluczowych fabrykach, by upewnić się, że nasi robotnicy mają głos. To naprawdę jest ogromny krok.

Mamy również program treningowy BHP dla zarządców fabryk oraz dwóch pracowników w pełnym wymiarze czasowym zajmujących się dopilnowywaniem, aby wszystkie inspekcje i prace naprawcze były wykonywane na czas. Nasze warsztaty BHP dotarły już do ponad 14 000 robotników.

Jesteśmy dumni z naszego długotrwałego oddania wobec naszych dostawców. 35% z naszych dostawców w ramach naszej Grupy współpracuje z nami już od ponad 10 lat. W ramach Grupy przeprowadziliśmy ponad 95 fabryk, by upewnić się, że 32 tysiące robotników w 7 państwach jest chronionych przez podstawowy kodeks ETI.

W roku 2017 przedstawiliśmy projekt ILO Score, który pomaga rozwijać strategie dla zasobów ludzkich w fabrykach. Zakończyliśmy pierwszy moduł w 2017 roku i będziemy monitorować jego efektywność z perspektywą rozwinięcia go w kolejnych fabrykach..

ŚLEDZENIE PRODUKTU

Zdajemy sobie sprawę, że chcąc mieć kontrolę nad łańcuchem dostaw, musimy rozumieć skąd pochodzą nasze produkty. Zdołaliśmy opracować listę naszych głównych łańcuchów dostaw materiałów i komponentów, by upewnić się, że mamy pełną widoczność tych dostawców, którzy składają nasze produkty, materiały i akcesoria w całość.

NASI PRACOWNICY

Staramy się upewnić, że wszyscy są traktowani sprawiedliwie, z godnością, honorem i szacunkiem. Mamy zróżnicowaną kulturę i naszym obowiązkiem jest promować różnorodność i nie dyskryminować pracowników oraz potencjalnych pracowników na podstawie ich rasy, karnacji, religii, narodowości, orientacji seksualnej, płci, wieku, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, czy niepełnosprawności. Współpracujemy z zasobami ludzkimi, by upewnić się, że jako pracodawca dajemy równe szanse pracownikom, którzy mogliby mieć trudności ze znalezieniem pracy.

Wszyscy nasi pracownicy są oddani sukcesowi naszego przedsiębiorstwa. Z dumą nagradzamy ich wkład i oferujemy wszystkim pracownikom regularne badania profilaktyczne, darmowy telefon wsparcia, zajęcia sportowe w miejscu pracy, zniżki do siłowni i darmowe owoce. Dodatkowo aktywnie zachęcamy i wspieramy naszych pracowników, aby mogli co roku uczestniczyć w miejscowych akcjach charytatywnych wspierających lokalne społeczeństwo.

Z dumą przyjęliśmy Złotą Nagrodę organizacji Scancapture, która przeprowadza otwarte badania rynkowe. Według ankiety 78% naszych pracowników czuje się zaangażowanymi w pracę, w porównaniu z krajową średnią - 59%.

WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO I HANDEL LUDŹMI

Niewolnictwo, przymusowa praca i handel ludźmi pozostaje ukrytą skazą naszego społeczeństwa, szczególnie gdy się weźmie pod uwagę raptowny wzrost migracji ludności. Żaden sektor ani przemysł nie może być uznany za odporny. Mamy zerową tolerancję w stosunku do współczesnego niewolnictwa jakiegokolwiek typu w naszej działalności i łańcuchu dostaw. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za bycie wyczulonym na ryzyko, jakkolwiek małe by ono nie było, w naszej spółce oraz naszym łańcuchu dostaw.

Oczekujemy od wszystkich naszych pracowników, że będą zgłaszać swoje obawy przez odpowiednie kanały sprawozdawcze, a Zarząd ma obowiązek na te zgłoszenia reagować. Jesteśmy zobowiązani upewnić się, że żadne niewolnictwo ani handel ludźmi nie ma miejsca u naszych partnerów działających w łańcuchu dostaw.

Nasze oświadczenie na ten temat zostało opublikowane zgodnie z brytyjską Ustawą z 2015 roku o Współczesnym Niewolnictwie. Przedstawia ono politykę i działania podjęte przez Grupę Regatta składającą się ze spółek Regatta Great Outdoors, D2B, Craghoppers, Hawkshead oraz Countryside Trading Ltd, podczas roku podatkowego kończącego się w styczniu 2017 roku, w celu zapobiegania współczesnemu niewolnictwu i handlu ludźmi w naszym przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.

By dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasze na ten temat (w języku angielskim)..

PROGRAMY ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZNEGO

Program Edukacji Zdrowotnej Regatta (ang. The Regatta Health Education Programme, RHEP) uczy robotnice o zdrowiu, higienie, odżywianiu i zarządzaniu pieniędzmi. Program został wypełniony w czterech fabrykach w Bangladeszu. Dotarł do siedmiu tysięcy robotnic, które przekazały wiedzę rodzinie, sąsiadkom i przyjaciółkom.

Program był wypełniony przez nauczycielki będące na równi z pracownicami. Wyszkoliliśmy grupę pracownic na nauczycielki zdrowotne, które przekazywały dalej swoją wiedzę. Projekt zaowocował w:

  1. Zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich i nieobecności,
  2. Mniejszy obrót pracownic,
  3. Poprawę produktywności,
  4. Szczęśliwszą, zdrowszą oraz lepiej zmotywowaną siłę roboczą.

MENTORKI NASZEGO PROJEKTU RHEP

Nasz drugi program oddziaływania społecznego to Szkoła Podstawowa Savar Grupy Regatta w miejscowości Dhaka w Bangladeszu. Szkoła ta, którą finansujemy już od ponad 10 lat, znajduje się na terenie naszej fabryki odzieży.

Szkoła ta oferuje odmieniającą życie edukację dzieci w bezpiecznym i ekscytującym miejscu na rozwój i naukę. Pozwala to dzieciom osiągnąć swój pełny potencjał oraz zyskać pewność siebie i przygotowanie do dorosłego życia. Na dzień dzisiejszy uczy się tam 262 dzieci w wieku od 4 do 14 lat, w tym 58 dzieci z trudnościami w nauce oraz niepełnosprawnych.

Oprócz zapewniania zbilansowanych posiłków 6 razy w tygodniu, upewniamy się, że program nauczania jest na wysokim poziomie. Plany na rok szkolny 2017/2018 uwzględniają zmianę dekoracji i odświeżenie budynku. Planujemy wprowadzenie systemu poprawy umiejętności pisania, czytania i liczenia oraz programu wspomagającego edukację rodziców.

Widok zmian, za którymi stoimy, oraz świadomość, że wpłynęliśmy na już ponad 3000 rodzin, podnosi nas na duchu.

ŚRODOWISKO

Niektórzy z naszych dostawców materiałów i lamówek zostali akredytowani znakiem Bluesign, a duża ich część uzyskała certyfikat Oekotex na swoje produkty.

Nasze przedsiębiorstwo stawia sobie za cel stworzenie najlepszego produktu podczas jednoczesnej kontroli technologii od początku do końca, by umożliwić nam zredukowanie wpływu na środowisko. Ustaliliśmy szczegółowy plan w całym przedsiębiorstwie, by udokumentować co możemy zrobić, włącznie z głównymi terminami i celami.

Jesteśmy na czasie ze standardami przemysłowymi w zakresie ekologii i testów chemicznych produktów we współpracy z EOG (European Outdoor Group), uczestniczymy w internetowych seminariach oraz co miesiąc wymieniamy się aktualizacjami i informacjami na targach turystycznych. Nasze produkty są wolne od perfluorooktanosulfonianu (PFOS) i kwasu perfluorooktanowego (PFOA), w chwili obecnej pracujemy nad zastąpieniem trwałej powłoki hydrofobowej DWR (Durable Water Repellent) zawierającej perfluorowęglowodory (PFC) bardziej przyjaznymi dla środowiska alternatywami do 2020 roku.THE HIGG INDEX - KOALICJA NA RZECZ EKOROZWOJU

W styczniu 2018 roku dokonaliśmy naszej pierwszej samooceny w zgodzie ze standardem Higg Index. Standard ten jest unikalny w przemyśle odzieżowym i obuwniczym i zamierzamy go używać do oceny wpływu na środowisko i społecznego w całym naszym łańcuchu dostaw.

To pomoże nam rok po roku rozpoznawać obszary wymagające poprawy oraz wyznaczyć punkt odniesienia naszej wydajności względem reszty przemysłu.

Ocena została oparta o moduły, które uwzględniają politykę i praktyki spółek w każdym obszarze wpływu i na każdym poziomie ekorozwoju. Wprowadziliśmy nasze własne dane i otrzymaliśmy oceny w obszarze wydajności podzielone na kategorie, jak i również ocenę ogólną spółki. Oceny są wyświetlane anonimowo i dostępne dla każdego, kto używa tej metody, co pozwala innym markom i dystrybutorom wyznaczyć punkt odniesienia oceny wyników i odkryć, na jakim są etapie w porównaniu do innych.

Nasze zaangażowanie w standard Higg Index pozwoli nam dążyć do większych ulepszeń tam, gdzie są one potrzebne, a w rezultacie podnieść poprzeczkę w naszych staraniach o dobrostan środowiska.

THE MICROFIBRE CONSORTIUM

The Microfibre Consortium zostało stworzone przez EOG, w czerwcu 2017 roku dołączyła do niego Grupa Regatta.

Konsorcjum składa się ze zbioru członków EOG, wszystkie marki współpracują z ekspertami, by dokonać przeglądu i znaleźć rozwiązanie jak ograniczyć straty zanieczyszczającego nasze systemy obiegu wody i oceany włókna, zarówno podczas produkcji, jak i noszenia i prania. Konsorcjum współpracuje blisko z siostrzanymi organizacjami, takimi jak Scandinavian Outdoor Group, Peak Innovation, oraz pochodząca z Boulder w stanie Colorado w USA Outdoor Industry Association.

Członkowie finansują i dokonują przeglądu spostrzeżeń dokonanych na podstawie badań, których celem jest odpowiedzenie oraz ugruntowanie fundamentalnych pytań:

  • Jak dużo odpadów z mikrofibry produkujemy?
  • W jaki sposób pozbywamy się włókien?
  • Jakie typy materiałów są potencjalnie najniebezpieczniejsze?

Pożądany wynik fazy pierwszej to otwartoźródłowa baza danych, w której wyszczególnione zostaną wyniki badań nad tym, jaki wpływ na utratę mikrofibry ma polimer, przędza oraz struktura materiału.

TESTY CHEMICZNE

Światowy stosunek do chemikaliów zaostrzył się w ciągu ostatniej dekady. Został nam przedstawiony przez program EU REACH wstęp do listy substancji, których użycie ma zostać ograniczone, która rozpoczęła ocenę i regulację chemikaliów wyprodukowanych przed wejściem do pewnych państw. Wiele państw rozpoczęło wprowadzanie podobnych programów w celu sprawdzenia i ograniczenia użycia szkodliwych substancji. Co sezon dokonujemy oceny asortymentu poprzez restrykcyjny program testujący. Grupa dokonuje przeglądu wszystkich przepisów prawnych odnośnie światowych wytycznych by zapewnić pełną zgodność. Nasze produkty są wolne od perfluorooktanosulfonianu (PFOS) i kwasu perfluorooktanowego (PFOA), w chwili obecnej pracujemy nad zastąpieniem trwałej powłoki hydrofobowej DWR (Durable Water Repellent) zawierającej perfluorowęglowodory (PFC) bardziej przyjaznymi dla środowiska alternatywami do 2020 roku.

Naszą pełną listę substancji objętych ograniczeniem znajdziesz tu (tekst w języku angielskim).

OSZCZĘDZANIE ENERGII

Nasze magazyny są wyposażone w wysokiej częstotliwości oświetlenie TS sterowane czujnikami, w taki sposób, że zużycie energii zmienia się wraz z obecnością ludzi w danym obszarze. Czujniki światła są również używane w biurach. Używamy też energooszczędnych ładowarek do wszystkich naszych urządzeń transportu bliskiego.

ZARZĄDZANIE ODPADAMI

Wszystkie nasze obiekty w Wielkiej Brytanii spełniają wymogi dotyczące zarządzania odpadami oraz są w zgodzie z przepisami środowiskowymi, poprzez rejestrowanie przepływu odpadów ogólnych.

Zostało to porównane z certyfikatami otrzymanymi od uprawnionych kontrahentów sprawdzających odpowiednie usuwanie odpadów. Zidentyfikowane zostają czyste i zanieczyszczone systemy kanalizacyjne, by upewnić się o przestrzeganiu przepisów dotyczących kontroli zanieczyszczeń. Podjęliśmy działania w celu zarządzania odpadami chemicznymi odpowiednimi zestawami do rozlewów zainstalowanych na wszystkich obiektach budowy.

DZIAŁALNOŚĆ

Bierzemy nasz ślad węglowy bardzo poważnie, w szczególności w naszym dziale logistyki, który zajmuje się transportem naszych produktów z Chin i Bangladeszu do Wielkiej Brytanii i pozostałych krajów. Mamy biura w Chinach i Bangladeszu, co pozwala nam na zredukowanie zanieczyszczenia powietrza przez transport lotniczy, gdy musimy przeprowadzić kontrolę jakości naszych produktów lub odwiedzić naszych dostawców.

Pracujemy bardzo ciężko, by upewnić się, że nasza spółka spedycyjna zapewnia 98% wydajność kontenerów. W 2012 roku dołączyliśmy do Peel Ports Cargo 2000 Initiative, która została założona, by obniżyć liczbę kilometrów pokonanych lądem od portów do magazynów. Na chwilę obecną obniżamy liczbę kilometrów pokonanych lądem o ponad 75 000 kilometrów rocznie.

KONTROLA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI

Zdrowie, bezpieczeństwo, oraz pomyślność naszych pracowników oraz każdego, kto ma styczność z naszymi działaniami jest naszym najwyższym priorytetem. Upewniamy się o zgodności z przepisami, by skutecznie zarządzać obecnością i wykorzystaniem chemikaliów i substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Dotyczy to zarówno naszych zakładów produkcyjnych, jak i naszych kluczowych partnerów łańcucha dostaw. Zlecamy stronom trzecim wykonywanie audytów na naszych producentach w łańcuchu dostaw, by sprawdzić, czy stosują się do miejscowej legislatywy, upewniając się, że spełniają przynajmniej minimum wymogów: • Substancje chemiczne są szczelnie zamknięte i przechowywane w bezpiecznych warunkach, • Robotnicy zajmujący się chemikaliami są odpowiednio przeszkoleni, • Robotnicy mają dostęp do odpowiedniego wyposażenia i odzieży ochronnej, w przypadku pracy z chemikaliami.

RECYKLING

Programy recyklingowe w naszej Siedzibie Głównej oraz magazynie odnotowały 0% odpadu biurowego na wysypisku od czerwca 2016 roku. W roku 2015 zostały przetworzone 483 tony papieru i 5 ton plastiku. Staramy się przetwarzać jak najwięcej odpadów, tam, gdzie jest to możliwe w ramach rozsądku. Wszystkie nasze obiekty posiadają centra recyklingowe, dopełniamy starań, by nasze posegregowane odpady były gotowe do wywozu. Współpracując z zarejestrowanymi, licencjonowanymi kontrahentami, jesteśmy w stanie wywieźć do odpowiednich obiektów recyklingowych następujące odpady: • Karton • Opakowania z polietylenu • Papier biurowy • Pojemniki na tusz do drukarek • Żarówki i lampy • Odpady elektroniczne • Puszki • Butelki • Drewno Zamiast wysyłać zwrócony towar i próbki na śmietnisko, ofiarujemy 90% niepotrzebnej nam odzieży organizacjom charytatywnym. Dodatkowo jedna z firm z naszej Grupy, Craghoppers, oferuje dożywotnią gwarancję na swoje produkty oraz dostarcza informacje o utrzymaniu i naprawie odzieży. W przypadku wadliwego produktu, jest on zamieniany.

RECYKLING PRODUKTÓW

Nasza współpraca z Newlife - organizacją charytatywną na rzecz niepełnosprawnych dzieci - wspiera nasze oddanie środowisku i pozwala nam na recykling zwróconych towarów i zebranie w ten sposób potrzebnych środków do zapewnienia niezbędnego sprzętu dla niepełnosprawnych dzieci.

Newlife zajmuje się recyklingiem zwróconej i niesprzedanej odzieży oraz próbek od ponad 25 lat, budując swoją reputację w dziedzinie odzysku i recyklingu.

JAK TO DZIAŁA?

Nasza Grupa ofiarowuje oddziałowi komercyjnego recyklingu Newlife część końcówki towaru i próbek, gdzie z towaru są usuwane metki i logo firmy (by zapobiec fałszywym zwrotom do sklepów), a następnie towar jest sprzedawany osobom prywatnym przez domy towarowe Newlife

Zyski wygenerowane ze sprzedaży pomagają niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom, wyposażając ich w specjalistyczny sprzęt (wózki inwalidzkie i dziecięce, siodełka i łóżka), jak i również inwestując w lepszą przyszłość niepełnosprawnych dzieci poprzez wspieranie badań medycznych nad wadami rozwojowymi oraz przeprowadzanie kampanii w miejscowych i krajowych organach władzy, by poprawić usługi i dostęp do sprzętu.

RÓWNOWAGA EKOLOGICZNA

Jak chodzi o odpowiedzialność ekologiczną, rozważamy wybór zrównoważonych materiałów do asortymentu produktów Grupy, takich jak na przykład bambus i wełna alpaki.